Pressemitteilung
Selb, 7. Juni 2023

Die Sommerlounge Fichtelgebirge ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung, die durch die Beteiligung vielfältiger Akteure aus der Region beeindruckt. In diesem Jahr organisiert der Förderverein Fichtelgebirge e.V. die Sommerlounge Fichtelgebirge als grenzüberschreitendes Begegnungsfest auf dem Goldberg in Selb. Diese einzigartige Veranstaltung mit Regionalmesse ist Teil der bayerisch-tschechischen Freundschaftswochen und bietet Gelegenheit zum persönlichen Austausch zwischen Akteuren aus der Grenzregion. Bereits 70 Aussteller sind angemeldet.

Unternehmen, Institutionen, Kommunen, Vereine und Initiativen aus Oberfranken, der nördlichen Oberpfalz und natürlich auch aus Tschechien haben die Möglichkeit, sich zu präsentieren und ihre Angebote und Projekte vorzustellen. In diesem Jahr legen die Organisatoren der Veranstaltung großen Wert auf die Einbindung von Partnerschaftsprojekten mit Tschechien sowie Ausstellern und Caterern aus dem Nachbarland, die dank einer Förderung der selb2023 gGmbH kostenfrei teilnehmen können. Für deutsche Aussteller, die sich zusammen mit einem tschechischen Partner beteiligen, entstehen auch bei doppelter Standgröße keine zusätzlichen Kosten. Um Barrieren abzubauen und die Teilnahme für tschechische Teilnehmer zu erleichtern, sind die Anmelde- und Akquiseunterlagen zweisprachig. „Wir vom Förderverein Fichtelgebirge haben mit dem Format der Sommerlounge das Ziel, eine unkomplizierte Atmosphäre zu schaffen, in der Akteure aus der Grenzregion zusammenkommen können“, erklärt Frank Bauer, Vorsitzender des Fördervereins Fichtelgebirge e.V.

Gemeinsam mit der Stadt Selb, der Selb 2023 gGmbH und weiteren Partnern planen die Verantwortlichen eine Messepräsentation, die mehrere tausend Besucher anlocken wird und die Vielfalt des bayerisch-tschechischen Verflechtungsraumes eindrucksvoll präsentieren wird. Ein abwechslungsreiches Rahmen- und Bühnenprogramm, bayerisch-böhmische Schmankerl und eine mitreißenden After-Work-Party mit der tschechischen Liveband Ocho Rios garantieren bleibende Eindrücke.

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung werden moderierte Themenpavillons sein, in denen verschiedene grenzüberschreitende Expertenthemen wie beispielsweise die gemeinsame Geschichte, der Umgang mit dem Kulturerbe und touristische Potentiale der Region beleuchtet werden. Einen weiteren Themenpavillon werden die Luisenburg-Festspiele übernehmenim Rahmen des Themenjahres „Bayern-Böhmen“. In Verbindung mit dem diesjährigen Regionalstück „Kalte Freiheit“ spricht eine Expertin mit Interessenten rüber damalige Geschehnisse an der deutsch-tschechischen Grenze. Und nicht zuletzt wird es einen Austausch geben über die Bildung von sogenannten „Future Skills“ und Resilienz des Einzelnen und in regionale Entwicklung. In den letzten Monaten und Jahren mussten sowohl die tschechische als auch die deutsche Gesellschaft mit Schwierigkeiten und Herausforderungen fertig werden, die wir bis vor kurzem für unvorstellbar hielten. Die Klimakrise, die Pandemie und jetzt der Krieg in der Ukraine und seine weiteren Auswirkungen haben unser Leben spürbar verändert. In Krisenzeiten ist es wichtiger denn je, die psychische und physische Widerstandsfähigkeit und den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken.

Die Partner der Sommerlounge Fichtelgebirge werden aktiv in die Kommunikation des Fördervereins eingebunden, um die Reichweite der Veranstaltung zu steigern. Geplante Maßnahmen umfassen diverse Anzeigen und Hörfunkbeiträge in deutschen und tschechischen Medien sowie gezielte Social-Media-Aktionen, um noch mehr Menschen zu erreichen. Der Förderverein Fichtelgebirge nimmt noch bis zum 29. Juni 2023 Anmeldungen für den Messebereich entgegen. Weitere Informationen finden Sie auf www.foerderverein-fichtelgebirge.de

 

Tisková zpráva
Selb, 7. června 2023

Sommerlounge Fichtelgebirge 2023 vás zve na nezapomenutelná setkání
Registrace vystavovatelů je možná ještě do 29. června 2023

Sommerlounge Fichtelgebirge je každoroční akcí, která zaujme účastí nejrůznějších aktérů z regionu. Sommerlounge Fichtelgebirge letos organizuje spolek Förderverein Fichtelgebirge e.V. na Goldbergu v Selbu jako festival přeshraničních setkání. Tato jedinečná akce s regionálním veletrhem je součástí Bavorsko-českých týdnů přátelství a nabízí příležitost k osobní výměně mezi aktéry z příhraničního regionu. Je přihlášeno již 70 vystavovatelů. 

Firmy, instituce, obce, spolky a iniciativy z Horních Franků, severní části Horní Falce a samozřejmě z České republiky mají příležitost prezentovat sebe a své nabídky a projekty. V letošním roce kladou organizátoři velký důraz na zapojení partnerských projektů s Českou republikou a také na vystavovatele a dodavatele cateringu ze sousední země, kteří se mohou díky finanční podpoře společnosti selb2023 gGmbH zúčastnit zdarma. Německým vystavovatelům, kteří se zúčastní společně s český partnerem nevznikají žádné další náklady, i když bude stánek dvakrát větší. V zájmu odstranění bariér a usnadnění účasti pro české účastníky jsou registrační a akviziční dokumenty dvojjazyčné. „Tímto formátem Sommerlounge si ve spolku Förderverein Fichtelgebirge klademe za cíl vytvořit nekomplikovano atmosféru, ve které se mohou setkávat aktéři z příhraničního regionu“, vysvětluje Frank Bauer, předseda spolku Förderverein Fichtelgebirge e.V.  

Společně s městem Selb, neziskovou s.r.o. Selb 2023 gGmbH a dalšími partnery plánují odpovědní zástupci veletržní prezentaci, která přiláká několik tisíc návštěvníků a působivou formou představí rozmanitost propojeného česko-bavorského prostoru. Pestrý doprovodný a pódiový program, česko-bavorské pochoutky a strhující afterwork-party s českou živou kapelou Ocho Rios jsou zárukou nezapomenutelných zážitků.   

Speciálním bodem programu budou moderované tematické pavilony zaměřené na různá přeshraniční odborná témata, jako je společná historie, práce s kulturním dědictvím a turistický potenciál regionu. Dalšího tematického pavilonu se v rámci tematického roku „Bavorsko-Česko“ ujme Luisenburský festival. V souvislosti s letošní regionální hrou „Kalte Freiheit“ hovoří odbornice se zájemci o tehdejších událostech na česko-německé hranici. A v neposlední řadě se uskuteční výměna názorů na vznik tzv. „budoucích dovedností“ („future skills“) a odolnost jednotlivce i na regionální vývoj. V posledních měsících a letech se česká i německá společnost musí vyrovnávat s obtížemi a výzvami, které jsme donedávna považovali za nepředstavitelné. Klimatická krize, pandemie a současná válka na Ukrajině a její další dopady znatelně změnily naše životy. V době krize je posilování psychické a fyzické odolnosti a soudržnost společnosti důležitější než kdy jindy.

Partneři Sommerlounge Fichtelgebirge se budou aktivně podílet na komunikaci spolku, aby se zvýšil dosah akce. Plánovaná opatření zahrnují různé reklamy a rozhlasové příspěvky v německých a českých médiích, dále pak cílené kampaně na sociálních sítích, které mají oslovit ještě větší počet lidí. Spolek Förderverein Fichtelgebirge přijímá ještě do 29. června 2023 registrace pro oblast výstavy. Další informace naleznete na www.foerderverein-fichtelgebirge.de