SOMMERLOUNGE FICHTELGEBIRGE 2023 AUF DEM GOLDBERG IN SELB / SOMMERLOUNGE FICHTELGEBIRGE 2023 NA GOLDBERGU V SELBU

Das grenzüberschreitende Begegnungsfest ist längst ein fester Termin im Sommer: Immer am ersten Donnerstag im August präsentieren sich Unternehmen, Institutionen, Kommunen, Vereine und Initiativen aus Oberfranken, der nördlichen Oberpfalz und dem bayerisch-böhmischen Grenzgebiet. In diesem Jahr findet die Sommerlounge mit Bühnenprogramm und After-Work-Party mit der tschechischen Liveband Ocho Rios im Rahmen der bayerisch-tschechischen Freundschaftswochen am 3. August 2023 auf dem Goldberg in Selb statt. Besonders wird auch das Rahmenprogramm sein. Dieses bietet für Klein und Groß spannende Aktivitäten, die die Freundschaft mit unserem Nachbarland vertiefen. Die Sommerlounge lebt von der guten Zusammenarbeit aller Akteure und Akteurinnen. Wir wollen – gemeinsam mit DT-CZ-Sprachlotsen – Selb und das Fichtelgebirge sowie den BY-CZ Verflechtungsraum mit Ihrer Unterstützung vielfältig präsentieren und die Vernetzung in der Region Fichtelgebirge/Dreiländereck fördern. Zusammen mit der Stadt Selb und der Selb 2023 gGmbH und weiteren Partnern plant der Förderverein Fichtelgebirge eine vielfältige Messepräsentation, die mehrere tausend Besucher und Besucherinnen anlocken wird. 

Festival přeshraničních setkání má v létě již dlouhodobě pevně stanovený termín konání: Každý první čtvrtek v srpnu se prezentují podniky, instituce, obce a města, spolky a iniciativy z Horních Franků, severní části Horní Falce a česko-bavorského příhraničí. Letošní festival Sommerlounge s programem na pódiu a afterwork party s českou koncertní kapelou Ocho Rios se uskuteční v rámci bavorsko-českých týdnů přátelství dne 3. srpna 2023 na Goldbergu v Selbu. Mimořádný bude také doprovodný program. Malým i velkým nabídne vzrušující aktivity, které přispějí k prohlubování přátelství s naší sousední zemí. Festival Sommerlounge žije díky dobré spolupráci všech aktérů. Společně s jazykovými průvodci DT-CZ chceme s vaší podporou různými způsoby prezentovat Selb a Fichtelgebirge (Smrčiny) a dále propojenou česko-bavorskou oblast a podporovat navazování kontaktů v oblasti Smrčin/Trojstátí. Společně s městem Selb a společností Selb 2023 gGmbH a dalšími partnery plánuje spolek Förderverein Fichtelgebirge pestrou veletržní prezentaci, která přiláká tisíce návštěvníků.   

Für Aussteller / Pro – vystavovatele
Anmeldung bis zum 15. Juni 2023 / Registrace do 15. června 2023 

Online-Anmeldung über Living Apps / On-line registrace na registračním portálu Living Apps:

Fragen zur Technik im Anmeldeportal Living Apps? / Dotazy k technickému postupu na registračním portálu Living Apps?
Frank Bauer (Vorsitzender Förderverein) unter +49 171/495 46 66 oder per Mail admin@foerderverein-fichtelgebirge.de / Frank Bauer (předseda spolku) na tel. +49 171/495 46 66 nebo e-mail  admin@foerderverein-fichtelgebirge.de

Fragen, Wünsche und Sonstiges aller Art für deutschsprachige Interessenten / Dotazy, požadavky a různé další informace pro německý mluvící zájemce:
Sabine Reichel-Fröhlich (Projektleitung Sommerlounge) unter +49 172/7918818 oder per Mail sommerlounge@foerderverein-fichtelgebirge.de/ Sabine Reichel-Fröhlich (řízení projektu Sommerlounge) na tel. +49 172/7918818 nebo e-mail sommerlounge@foerderverein-fichtelgebirge.de

Fragen, Wünsche und Sonstiges aller Art für tschechische Interessenten in tschechischer Sprache / Dotazy, požadavky a různé další informace pro česky mluvící zájemce:
Elisa Bilgi (Projektmanagerin Selb 2023 gGmbH unter +49 176/73589916 oder per Mail cz-sommerlounge@foerderverein-fichtelgebirge.de / Elisa Bilgi (manažerka projektu Selb 2023 gGmbH na tel. +49 176/73589916 nebo e-mail cz-sommerlounge@foerderverein-fichtelgebirge.de

Für bayerisch-böhmische Caterer / Pro česko-bavorské dodavatele cateringu
Anmeldung bis zum 15. Juni 2023 / Registrace do 15. června 2023

Bitte hier KEINE Anmeldung über das Onlineportal Living Apps, dieses ist ausschließlich für den Non-Food-Bereich! /NEREGISTRUJTE se prosím prostřednictvím online portálu Living Apps, ten je určen výhradně pro nepotravinářský sektor!

Informationen zum / Informace o

Informationen und wichtige Termine über / Informace a důležité termíny ohledně

Benefiz-Tombola /Benefiční tombola

Was wir im letzten Jahr erfolgreich eingeführt haben, möchten wir in diesem Jahr im Rahmen der bayerisch-tschechischen Freundschaftswochen fortsetzen: die Benefiz-Tombola mit einzigartigen Erlebnisgutscheinen als Gewinne. Die Tombola ermöglicht Aktionen bei uns im Fichtelgebirge und bei unseren Nachbarn in der Grenzregion, die es nicht zu kaufen gibt. Mitmachen kann jeder, der eine tolle Idee zu bieten hat. Ob Unternehmen, Museum, Dienstleister, Hotel, Restaurant, Wirtshaus, Bistro, Eisdiele, Gemeinde oder Stadt – wir zeigen in einem Flyer ein spannendes Portfolio an Attraktivitäten. Der Erlös der Benefiz-Tombola kommt der Förderung von innovativen Projekten im Fichtelgebirge zugute. Konnten wir Ihre Fantasie wecken? Ihre Vorschläge senden Sie bitte an tombola@foerderverein-fichtelgebirge.de / V tom, co jsme úspěšně zavedli v loňském roce, bychom v rámci Bavorsko-českých týdnů přátelství rádi pokračovali i letos: benefiční tombola s výhrami v podobě jedinečných zážitkových poukazů. Tombola umožňuje účast na aktivitách u nás ve Smrčinách a u našich sousedů v příhraničí, které není možné zakoupit. Zúčastnit se může každý, kdo má skvělý nápad. Ať už se jedná o firmu, muzeum, poskytovatele služeb, hotel, restauraci, hostinec, bistro, zmrzlinárnu, obec nebo město – v letáku představujeme vzrušující nabídku atrakcí. Výtěžek z benefiční tomboly bude použit na podporu inovativních projektů ve Smrčinách. Podařilo se nám povzbudit vaši fantazii? Své návrhy, prosím, zasílejte na adresu tombola@foerderverein-fichtelgebirge.de

Rahmen-/Bühnenprogramm und Themen-Pavillons /Doprovodný a pódiový program a tematické pavilony

Ihre Ideen, Ihre Kontakte & Beiträge zur DT-CZ-Programmgestaltung sind gefragt! / Vaše nápady, kontakty a příspěvky do DT-CZ programu jsou žádané!

Wir freuen uns, wenn Sie /Byli bychom rádi, kdybyste:

  • an Ihrem Stand mit einer besonderen Aktion das Rahmenprogramm bereichern möchten /obohatili doprovodný program o speciální akci na vašem stánku. 
  • auf der Bühne oder im Themen-Pavillon ein innovatives Thema/Projekt vorstellen möchten /chtěli představit inovativní téma/projekt na pódiu nebo v tematickém pavilonu.

Vorschläge senden Sie bitte an sommerlounge@foerderverein-fichtelgebirge.de /Návrhy prosím zasílejte na adresu sommerlounge@foerderverein-fichtelgebirge.de